Home / النحو / اسم التفضیل

اسم التفضیل

 

الفَصٌلُ العَاشِرُ : فِي اسم التفضيل

فَصٌلُ: اسم التفضيل:اِسٌمٌ مُشٌتَقُّ مِنٌ فِعٌلٍ لِيَدُلَّ عَلى المَوٌصُوفِ بِزِيَادَةٍ عَلى غَيٌرِهِ . وصِيٌغَتُهُ أَفٌعَلُ، فَلا يُبٌنى إلاّ مِنٌ ثُلاثِيٍّ المُجَرَّد الذي لَيسَ بِلَوٌنٍ ولا عَيٌبٍ ، نَحٌوُ زَيدٌ أَفٌضَلُ النّاسِ، فَإنٌ كَانَ ….

Download in Arabic اسم التفضيل

alfasunl aleashir : fi aism altafdil

اسم التفضیل

fasunlu: aisunm alttafundil:aisunm mushuntaqq min fieunl liadull eala almawunsuf biziadat eala ghayunrih . wsiunghatuh ‘afunealu, fala yubunna ‘ila min thulathi almujarrad aldhy lays bilawunn wala eayunb , nahunw zayd ‘afundal alnnasi, fa’in kan zayidaan eala alththalathay. ,

aw kan lawunnaan aw eayunbaan yjab an yubunna ‘afuneal min alththulathi almujarrd lyadull eala mubalaghat awalshshddat aw kathunrati, thumm yudhunkar baeundah masundr dhlik alfieunl mansubaan eala altamunyizi, kama taqulu:hu ‘ashundd asuntikhunrajaan , w’aqunwa humunratan , wa’aqunbah earunjaan .wqiasuh an yakun llfaeil kama marr ,

wqad ja’ lilmafuneul qaliunlaan, nahunwu: ‘aeundhr wa’ashunghal waashunharu. wasuntieunmaluh eala thalathat awunjh :amma mudafaan kazayd ‘afundal alqwunmi; aw mueunrrafaan biallam , nahunw zaydunn alafundal ; ‘aw bamin nahunwu: zayd ‘afundal min emrwin, wyajuz fi alawwali, aalun’ifrad ,wamutabaqat asunm alttafundil lilmawsuf nahunwu: zayd ‘afundal alqawunm ,

walzzaydan w’afundal alqawunm , ‘afundala alqawunm ,walzzaydun ‘afundal alqawunm , wa’afundalu alqawunmi; wafi alththani yajib almutabaqat , nahunwu: zayund alafundal , walzzayundan alafundalan , walzzaydun alafundalwna; wafi alththalith yajib kawunnuh mufunradaan mudhakkaraan ‘abdaan , nahunw zayund whinund ,

walzzaydan walhinundani, walzzayundwn walhinundat ‘afundal min emrwin. weala alawunjuh alththalathat yudunmar fih alfaeil , wahu yaeunmal fi dhlik almudunmar , wala yaeunmal fi almzzahir ‘asunlaan ‘ila fi mithunl qawunlihim ma rayunt rajulaan ‘ahunsan fi eayunnih alkuhunl minunh fi eayunn zayd , fa’inn alkuhunl fael li’ahunsn wahahanabahunthun.اسم التفضیل

wafiunh aabunhath :-aalunbahunth aunlawwlu:bayan taeunriunf alunaisunm altafundiunli:

aelm!’an almusanaf rahimah allah taealaa lamaa faragh ean bayan alsifat almushabihat sharae fi bayan aism altafdil faqal fasl aism tfdl:-yeny aihtaraz biqid aism mushtaq ean aljumid, wa’iinama qal ealaa almawsuf walam yaqul liman qam bih ‘uwlaman waqae ealayh liashmal ealaa klanuei aism altafadul aldhy siagh litafdil alfaeil waladhi siagh litafdil almafeul nhw:adrb washhr,fan alawl litafdil alfaeil walththani litafdil almafeuli,

walmarad bialziyadat ealaa ghyrh alziyadat ealayh fi dhalik alfiel ‘aya alfiel aldhy aishtaq huminh adhlm yuradi alziyadata, fi alziyadat ‘aw alkamali, mathalaan bal fi ‘amr akhiri,bikhlaf nhu:adrb, waelam,

fa’iin almaqsud fih alziyadat fima aishtaq hawminh wahualdarib waleilma,wala yadkhul fi alhadi aisma’ alfaeilin alta wadaeat lilmubalaghat kadirab wadurub wanahuihuma li’anaha wa’an dalat ealaa alziyadat lkn lm yuqsad fiha alziyadat ealaa alghirusighatih ‘afeal ‘ay hu almabniu ealaa ‘afeal liziadat sahibuh ealaa ghyrh fi alfaeal, ‘ay fi alfiel almushtaqi hu minhu, fiadkhul fih: khayra, washar, likawnihima fi al’asla: ‘akhir wa’ashri, fakhaffaan bialhadhf likathrat alaistiemali, waqad yastaemilan ealaa alqias.
aalunbahunth alththaniun:- bayan sharayit alunaisunm altafundiunli:اسم التفضیل

aelm! an shart ‘afeal

altafdil ‘ana ybna min thulathi mjrd, ja’ minh faeal tam, ghyr lazim lilnafy, mutasarif, qabil meanah lilkatharat, fqwlina: ja’ minh faeal, aihtiraz mn: ‘ayda, warjl, min alyd, walrajul fa’iinah lm yuthbit, wqwlna: tam, ahtraz ean alafeal alnaqst, kkan, wsar, fa’iinah la yuqal ‘akun wasyr, kama qil,waqwlina: ghyr lazim lilnafi, ahtiraz ean nhw: manbs biklmt, fa’iinah la yaqal: hu anbs mnk, lialaa yasir mustaemalaan fi alathbat, waqulina: mutasarif, aihtiraz ean nahu: niemin, wabays, walaysa, ‘iidh la yqal: ‘aneam wa’ab’as, wa’alys, waqulna: qabil meanah lilkathrat, aihtiraz ean nhw: gharabat alshams watalet, fa’iinah la yqal: alshams alyawm ‘aghrab minha ‘ams, wala ‘utlie,

wayasah ‘an yahtariz bih ean bed aleuyub alzzahirat kaleawr waleumaa, thalathia, aihtirazanaan ean alribaeii nahw: dahrij, qawluna mujrd: aihtiraz ean thulathiin dhi zayid, nahw: ‘akhraj, waeilm, wainqatae, waistakhraj, wanahuha,اسم التفضیل

walaw lm yakun thulathiaan bal kan ribaeia nahw daharjin, ‘aw lm yakun mujridanaan, bal kan dha zayid kaistakhraj wa’akhraj, lm yumakin bina’ ‘afeal, manhi, ‘amaa ‘iin ‘aradt bina’ah min ghyr hadhf shay minh fawadih alaistihalati, li’an ‘afeal, thulathi marid fih alhimzat liltafdili, wa’amaa ‘iin ‘aradt albina’ mae hadhf harf, ‘aw harfayn, fa’iinah yaltabis almaenaa،

‘iidh law qult fi daharja: ‘udhir, lam yaelam ‘anah min tarkib dahrjin, wakadha law qulata: fi ‘akhraja: ‘akhraj bihadhf alhamzati, la litabis bi’akhraj min alkhuruji, wakadha fi ghyrh min almutashaeibati, wahadha klh bina’ ealaa ‘anah la sighat liltafdil ‘iilaa ‘afeal, wa’iinama aqtasaruu ealayha, akhtisara.اسم التفضیل

b

annh lm yaban min bab al’alwan waleuyubi, li’anah ja’ minhuma (afel) min ghyr aietibar alziyadat ealaa ghyrh, falaw bani minhuma ‘afeal altafdila, lialtubas ‘ahaduhuma bialakhiri, law qalat: zayd al’aswid, ealaa ‘anah liltafdili, lam yaelam ‘anah bimaenaa dhu suad ‘aw bimaenaa alzzayid fi alswd, wahdh altaelil ‘iinama ytmu ‘iidha bayn ‘an ‘afeal alsifat muqadim binawuh ealaa ‘afeal altafdili, wahu kadhluk, li’ana ma yadulu ealaa mutlaq thubut alsifat muqadim bialtabe ealaa ma yadulu ealaa ziadat ealaa alakhar fi alsifat, wal’uwlaa muafaqat alwade lamaa hu bialtubei,اسم التفضیل

About ilme nahwe

Check Also

خروف

فَصٌل فِي بيانِ خروف

بيانِ خروف وفيه اَبٌحَاثٌ:-اَلٌبَحٌثُ الٌاَوَّلُ:-بيانِ خروف المُشَبَّهَةِ بِالفِعٌلِ وَعَمَلِهَا:  فَصٌل:الحُرُوفِ المُشَبَّهَةِ بِالفِعٌلِ سِتَّةٌ،إنَّ ،وأَنَّ ، وكَأنَّ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *